Brooch

                                      Brooch 1
                        Plaster, silver plating, hand-engraving
                                                                  368.20


                                                                    Brooch 2
                                      Plaster, gem stone, electroforming, silver plating, hand-engraving
                                                 £389.16

                                                      Brooch 3
                                                                  Plaster, gold leaf, silver plating, hand-engraving
                                                                                                         378.20
      
                                                                                Brooch 4
                                                             Silver, Plaster, Hand-engraving, Gold leaf
                                        £349.00


 
                                                                                                     Brooch 5
                                                                                    Silver, Plaster, Human hair
                                                                                                       337.40


  
                                                                                                       Brooch 6
                                                              Silver, Plaster, Red thread, Hand-engraving, Gold leaf
                                                                                                          378.12


                                                                       Brooch 7
                                                           Plaster, silver plating, hand-engraving
                                                                                        338.00


Brooch 8
Plaster, silver, electroforming, hand-engraving

378.30

 
Brooch 9
Plaster, red thread,electroforming
837.30

                                                                     Brooch 10
                                                    Plaster, red thread,electroforming
                                                                      837.30
 


                                                              Brooch 11
                                                                  Plaster, electroforming
                                                                              767.12
 
 
Brooch 12
Plaster, electroforming,Hand-engraving
807.12                                                             Brooch 13
Plaster, electroforming

767.12

Brooch 14
Plaster, gem stone, electroforming, gold plating
825.10

Brooch 15
Plaster, gem stone, electroforming
825.10
Brooch 16
Plaster, electroforming

767.12

Brooch 17
Plaster, electroforming,Hand-engraving,gold leaf

857.50Brooch 18
Plaster, gem stone, electroforming, gold plating
                                                             825.10
 Brooch 19
Plaster, electroforming, gold leaf
777.12

Brooch 20
Plaster, electroforming,Human hair
789.12
Brooch 21
Plaster, red thread, electroforming
767.12
Brooch 22
Plaster, electroformig
767.12

Followers